خانواده آکادمی ایران تحصیل

آکادمی ایران تحصیل با تیمی خبره و با تجربه دوره هایی برای آماده سازی افراد جهت ورود به دانشگاه های علوم پزشکی در اروپا در نظر گرفته است، این دوره ها بر اساس فرایند تحصیلی فرد و توانایی های آن ها به کمک مدیر مانیتورینگ طراحی می شود و با پیگیری مستمر مشاوران زمینه های ورود دانشجویان به بهترین دانشگاه های اروپا در رشته دلخواه ایجاد خواهد شد. دوره های آکادمی ایران تحصیل برای ورود به رشته های دندانپزشکی، فیزیوتراپی، پزشکی و داروسازی و با توجه به متد جهانی ECCS طراحی شده، این مدت مورد تایید دانشگاه های اروپایی می باشد؛ علاوه بر این دوره های آکادمی ایران تحصیل در ایران هم مورد تایید وزارت بهداشت هستند که همین موضوع ضامن اعتبار این دوره ها می باشد.